December 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 4 - 3:50-5:20
2
 • TENNIS ACADEMY- LEVEL 1 - 3:15-4:15PM
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 3- 3:50-5:20
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 2 - 4:30-6:00PM
3
4
 • MENS DROP-IN 8am - 12 noon
5
 • MENS DROP-IN 8am to 12 noon
6
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 4 - 3:50-5:20
 • LEARN n' PLAY
7
 • TENNIS ACADEMY- LEVEL 1 - 3:15-4:15PM
 • MENS DROP-IN 4:30-7:00PM
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 2 - 4:30-6:00PM
8
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 4 - 3:50-5:20
9
 • TENNIS ACADEMY- LEVEL 1 - 3:15-4:15PM
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 3- 3:50-5:20
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 2 - 4:30-6:00PM
10
11
 • MENS DROP-IN 8am - 12 noon
12
 • MENS DROP-IN 8am to 12 noon
13
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 4 - 3:50-5:20
 • LEARN n' PLAY
14
 • TENNIS ACADEMY- LEVEL 1 - 3:15-4:15PM
 • MENS DROP-IN 4:30-7:00PM
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 2 - 4:30-6:00PM
15
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 4 - 3:50-5:20
16
 • TENNIS ACADEMY- LEVEL 1 - 3:15-4:15PM
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 3- 3:50-5:20
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 2 - 4:30-6:00PM
17
18
 • MENS DROP-IN 8am - 12 noon
19
 • MENS DROP-IN 8am to 12 noon
20
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 4 - 3:50-5:20
 • LEARN n' PLAY
21
 • TENNIS ACADEMY- LEVEL 1 - 3:15-4:15PM
 • MENS DROP-IN 4:30-7:00PM
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 2 - 4:30-6:00PM
22
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 4 - 3:50-5:20
23
 • TENNIS ACADEMY- LEVEL 1 - 3:15-4:15PM
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 3- 3:50-5:20
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 2 - 4:30-6:00PM
24
25
 • MENS DROP-IN 8am - 12 noon
26
 • MENS DROP-IN 8am to 12 noon
27
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 4 - 3:50-5:20
 • LEARN n' PLAY
28
 • TENNIS ACADEMY- LEVEL 1 - 3:15-4:15PM
 • MENS DROP-IN 4:30-7:00PM
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 2 - 4:30-6:00PM
29
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 4 - 3:50-5:20
30
 • TENNIS ACADEMY- LEVEL 1 - 3:15-4:15PM
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 3- 3:50-5:20
 • TENNIS ACADEMY - LEVEL 2 - 4:30-6:00PM
31